tanggungjawab pemuda

1. cuba untuk mendapatkan pendidikan setinggi yang boleh bagi kesenangan masa akan datang.

2. melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan ilmu bagi menyara keluarga pada masa akan datang.

3. melengkapkan diri dengan ilmu agama dan ilmu kekeluargaan bagi memastikan diri dapat mentadbir keluarga dengan baik.

4. menjauhkan diri dari berga